SnabbsökningX

Avancerad sökning

Styrelsen

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ. Styrelsen ansvarar för sektionens dagliga verksamhet och fattar alla beslut som behöver tas mellan sektionsmötena.

Sektionsordförande


Axel Rosenqvist
E-mail: ordforande@dsek.se

Utskott: Styrelsen

Informationsansvarig


Angelica Larsson
E-mail: informationsansvarig@dsek.se

Utskott: Informationsutskottet

Skattmästare


Emma Kujala
E-mail: skattm@dsek.se

Utskott: Skattmästeriet

Studierådsordförande


Ludvig Delvret
E-mail: srdordforande@dsek.se

Utskott: Studierådet

Vice Sektionsordförande


Mikolaj Sinicka
E-mail: vordforande@dsek.se

Utskott: Styrelsen

Cafémästare


Sofia Tatidis
E-mail: cafem@dsek.se

Utskott: Cafémästeriet

Näringslivsansvarig


Ludvig Svedberg
E-mail: industrim@dsek.se

Utskott: Näringslivsutskottet

Källarmästare


Märta Holmquist
E-mail: kallarm@dsek.se

Utskott: Källarmästeriet

Aktivitetsansvarig


Alex Gustafsson
E-mail: aktivitetsansvarig@dsek.se

Utskott: Aktivitetsutskottet

Sexmästare


Sebastian Malmström
E-mail: sexm@dsek.se

Utskott: Sexmästeriet

Øverphös


Victor Winkelmann
E-mail: overphos@dsek.se

Utskott: Nollningsutskottet

Möteshandlingar

Mötesprotokoll och handlingar

Kontakt

Kontakta styrelsen
Utskriftsvariant Ändrad 2016-07-02 kl 06.26 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar