Aktiva i studierådet

Interna poster

SRD har ett antal funktionärer knutna till utskottet för att kunna bedriva en seriös verksamhet. I funktionärsregistret kan du även hitta beskrivning och historik för de olika interna posterna.

Studierådsordförande
Namn
David "Ekebrand" Ekblad
E-post
srdordforande[kanelbulle]dsek.se
Vice studierådsordförande
Namn
Axel Rosenqvist
E-post
vsrdordforande[kanelbulle]dsek.se
Studierådssekreterare
Namn
V. A. Kant
E-post
srdsekreterare[kanelbulle]dsek.se
Kurskommissarie
Namn
V. A. Kant
E-post
kurskommissarie[kanelbulle]dsek.se
Studierådets Webbansvarig
Namn
V. A. Kant
E-post
srdwebbansvarig[kanelbulle]dsek.se
Kinaansvarig
Namn
V. A. Kant
E-post
kinaansvarig[kanelbulle]dsek.se
Funktionär inom Studierådet
Namn
Adam Varg "Freespin, Schrödingers N0lla" Barvesten
E-post
srdfunktionar[kanelbulle]dsek.se
Medrepresentant Utbildningsnämnd A
Namn
V. A. Kant
E-post
medrepresentant-una[kanelbulle]dsek.se
Utbytesansvarig
Namn
V. A. Kant
E-post
utbytesansvarig[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C1
Namn
V. A. Kant
E-post
representantC1[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C2
Namn
Katia Svennarp
E-post
representantC2[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C3
Namn
Michaela Ljungstrand
E-post
representantC3[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för D1
Namn
V. A. Kant
E-post
representantD1[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för D2
Namn
Sebastian Malmström
E-post
representantD2[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för D3
Namn
V. A. Kant
E-post
representantD3[kanelbulle]dsek.se
Matansvarig
Namn
V. A. Kant
E-post
srdmatansvarig[kanelbulle]dsek.se
Programledningsrepresentant
Namn
Jakob "Scala Banan" Sinclair
Adina Borg
David "Ekebrand" Ekblad
E-post
programledning[kanelbulle]dsek.se
Jakob "Scala Banan" SinclairAdina BorgDavid "Ekebrand" Ekblad
Institutionsledningsrepresentant
Namn
Axel Rosenqvist
E-post
institutionsledning[kanelbulle]dsek.se


Externa poster

Externa organ är olika styrleser, nämder och liknande runtomkring på universitet. För de organ som ligger under LTH är det TLTHs fullmäktige som väljer organets studeranderepresentanterna, därför har SRD nomineringsrätt till (och oftast representanter i) nedan listade organ. Är du intresserad av vad de olika organen gör kan du kontakta SRD och för historik över vem som suttit som ledamot kan du kontakta TLTH.

HMS-kommitén för E-huset
Namn
Rasmus "chepskedjan, Den där snubben" Göransson
E-post
dat14rgo[kanelbulle]student.lu.se
Husstyrelsen för E-huset
Namn
Rasmus "chepskedjan, Den där snubben" Göransson
E-post
dat14rgo[kanelbulle]student.lu.se
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Namn
Axel Syrén
E-post
dat15asy[kanelbulle]student.lu.se
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Namn
Oskar "Skinny Bitch" Damkjaer
E-post
dic15oda[kanelbulle]student.lu.se
Programledning för C && D, Ordinarie
Namn
Henrik "Mjölk, 50% puben Puben" Olsson
E-post
henrik.olsson.761[kanelbulle]student.lu.se
Programledning för C && D, Ordinarie
Namn
Astrid "ASCII " Jansson
E-post
astrid.jansson.251[kanelbulle]student.lu.se
Programledning för C && D, Suppleant (1a)
Namn
Evelina Danielsson
E-post
muh15eda[kanelbulle]student.lu.se
Programledning för C && D, Suppleant (2a)
Namn
Gabriel "Gilbert, Fotografen, Ljudfantast" Sjöberg
E-post
dic14gsj[kanelbulle]student.lu.se

Tillbaka

Tillbaka till SRD

Interna poster

Av reglementet specifierade poster.

Studierådsordförande
Vice studierådsordförande
Studierådssekreterare
Kurskommissarie
Studierådets Webbansvarig
Kinaansvarig
Funktionär inom Studierådet
Medrepresentant Utbildningsnämnd A
Utbytesansvarig
Årskursrepresentant för C1
Årskursrepresentant för C2
Årskursrepresentant för C3
Årskursrepresentant för D1
Årskursrepresentant för D2
Årskursrepresentant för D3
Matansvarig
Programledningsrepresentant
Institutionsledningsrepresentant

Externa poster

Poster som väljs av TLTHs fullmäktige, och där SRD har nomineringsrätt.

HMS-kommitén för E-huset
Husstyrelsen för E-huset
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Programledning för C && D, Ordinarie
Programledning för C && D, Ordinarie
Programledning för C && D, Suppleant (1a)
Programledning för C && D, Suppleant (2a)

Ändrad 2018-02-08 kl 08.05 Email srdordforande[kanelbulle]dsek.se