SnabbsökningX

Avancerad sökning

Interna poster

SRD har ett antal funktionärer knutna till utskottet för att kunna bedriva en seriös verksamhet. I funktionärsregistret kan du även hitta beskrivning och historik för de olika interna posterna.

Studierådsordförande
NamnE-post
srdordforande[kanelbulle]dsek.se
Vice studierådsordförande
NamnE-post
vsrdordforande[kanelbulle]dsek.se
Studierådssekreterare
NamnE-post
srdsekreterare[kanelbulle]dsek.se
Kurskommissarie
NamnE-post
kurskommissarie[kanelbulle]dsek.se
Studierådets Webbansvarig
NamnE-post
srdwebbansvarig[kanelbulle]dsek.se
Kinaansvarig
NamnE-post
kinaansvarig[kanelbulle]dsek.se
Funktionär inom Studierådet
NamnE-post
srdfunktionar[kanelbulle]dsek.se
Utbytesansvarig
NamnE-post
utbytesansvarig[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C1
NamnE-post
representantC1[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C2
NamnE-post
representantC2[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C3
NamnE-post
representantC3[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för D1
Årskursrepresentant för D2
Årskursrepresentant för D3
NamnE-post
representantD3[kanelbulle]dsek.se
Matansvarig
NamnE-post
srdmatansvarig[kanelbulle]dsek.se
Programledningsrepresentant
Institutionsledningsrepresentant
NamnE-post
institutionsledning[kanelbulle]dsek.se
Husrepresentant
NamnE-post
husrepresentant[kanelbulle]dsek.se


Externa poster

Externa organ är olika styrleser, nämder och liknande runtomkring på universitet. För de organ som ligger under LTH är det TLTHs fullmäktige som väljer organets studeranderepresentanterna, därför har SRD nomineringsrätt till (och oftast representanter i) nedan listade organ. Är du intresserad av vad de olika organen gör kan du kontakta SRD och för historik över vem som suttit som ledamot kan du kontakta TLTH.

Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
NamnE-post
dat15asy[kanelbulle]student.lu.se
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Programledning för C && D, Ordinarie
Programledning för C && D, Suppleant (1a)

Tillbaka

Tillbaka till SRD

Interna poster

Av reglementet specifierade poster.

Studierådsordförande
Vice studierådsordförande
Studierådssekreterare
Kurskommissarie
Studierådets Webbansvarig
Kinaansvarig
Funktionär inom Studierådet
Utbytesansvarig
Årskursrepresentant för C1
Årskursrepresentant för C2
Årskursrepresentant för C3
Årskursrepresentant för D1
Årskursrepresentant för D2
Årskursrepresentant för D3
Matansvarig
Programledningsrepresentant
Institutionsledningsrepresentant
Husrepresentant

Externa poster

Poster som väljs av TLTHs fullmäktige, och där SRD har nomineringsrätt.

HMS-kommitén för E-huset
Husstyrelsen för E-huset
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Programledning för C && D, Ordinarie
Programledning för C && D, Ordinarie
Programledning för C && D, Suppleant (1a)
Programledning för C && D, Suppleant (2a)

Utskriftsvariant Ändrad 2018-02-08 kl 08.05 ©Datatekniksektionen TLTH srdordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar