SnabbsökningX

Avancerad sökning

Sektionens medaljer

Här står beskrivet en del om sektionens medaljer och de kriterier som ligger bakom förvärvandet av dessa. För att underlätta det hela har följande medaljmatris skapats:

Rund, litet band Rund, halsband Utskuren, litet band
Guld Stor D-medalj Inspektor Emeritussignum Medaljelelekommittén
Silver D-medalj Hedersledamotsignum Funktionärer

Fortfarande Fräsch!?

Sökes av de som uppfyller kraven: att ha varit vald funktionär i tre hela år, minst ett år i D-sektionen, minst två år som funktionär i D-Chip varav minst ett av dessa i föreningens styrelse. Denna plakett betalas av sökanden själv.

Fortfarande Fräsch!? har delats ut 15 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Fortfarande Fräsch!? här.

TLTH-fullmäktige

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i Teknologkårens fullmäktige

TLTH-fullmäktige har delats ut 34 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats TLTH-fullmäktige här.

Styrelsen Sexmästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Sexmästare

Sexmästare

Styrelsen Sexmästare har delats ut 17 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Sexmästare här.

Styrelsen Industrimästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Industrimästare

Näringslivsansvarig

Styrelsen Industrimästare har delats ut 15 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Industrimästare här.

Styrelsen Sektionsordförande

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Sektionsordförande

Sektionsordförande

Styrelsen Sektionsordförande har delats ut 17 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Sektionsordförande här.

Styrelsen Propagandamästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Propagandamästare tillika Sekreterare

Propagandamästare, tillika sekreterare

Styrelsen Propagandamästare har delats ut 17 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Propagandamästare här.

Styrelsen Cafémästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Cafémästare

Cafémästare

Styrelsen Cafémästare har delats ut 23 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Cafémästare här.

Styrelsen Skattmästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Skattmästare

Skattmästare

Styrelsen Skattmästare har delats ut 17 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Skattmästare här.

Styrelsen SRD-ordförande

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten SRD-ordförande

Studierådsordförande

Styrelsen SRD-ordförande har delats ut 15 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen SRD-ordförande här.

Styrelsen Överphös

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Överphös

Överphös

Styrelsen Överphös har delats ut 14 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Överphös här.

Phösarmedalj

En medalj som inte finns längre på sektionen. Det finns bara ett enda känt tillfälle då denna medalj överhuvudtaget har delats ut.

Phösarmedalj har delats ut 1 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Phösarmedalj här.

Tackmedalj

En medalj som inte finns längre på sektionen. Det finns bara ett enda känt tillfälle då denna medalj överhuvudtaget har delats ut.

Tackmedalj har delats ut 1 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Tackmedalj här.

Styrelsen Källarmästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Källarmästare

Källarmästare

Styrelsen Källarmästare har delats ut 17 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Källarmästare här.

D-medalj

D-medalj utdelas av Medaljkommittén på årligt ordenskapitel, till person som Medaljkommittén har funnit dels under flera år innehaft förtroendeuppdrag inom D-sektionen, dels på olika sätt verkat mycket föredömligt för D-sektionen. D-medalj utdelas till en och samma person endast en gång.

D-medalj har delats ut 42 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats D-medalj här.

Stor D-medalj

Stor D-medalj utdelas av Medaljkommittén på årligt ordenskapitel, till person som Medaljkommittén har funnit dels under en ansenlig mängd år innehaft avancerade förtroendeuppdrag inom D-sektionen, dels verkat på det mest föredömliga sätt samt åstadkommit exceptionella fördelar för D-sektionen. Stor D-medalj utdelas till en och samma person endast en gång.

Stor D-medalj har delats ut 2 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Stor D-medalj här.

Gammal och äcklig

Förutom ovanstående medaljer finns medaljen gammal och äcklig, vilken de som uppfyller de välkända kraven på Gammal och äcklig (nämligen att ha varit vald funktionär i tre år, varav ett mandat ha suttit i styrelsen) söka.

... med slem som dryper över kanterna, gröngula mattor av pulserande gojs och väsande ljud av ruttnande kroppsvätskor...

Gammal och äcklig har delats ut 87 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Gammal och äcklig här.

Styrelsen Programmästare

Tilldelas den som suttit en mandatperiod i sektionsstyrelsen på posten Programmästare

Programmästare

Styrelsen Programmästare har delats ut 12 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Programmästare här.

Styrelsen Vice Ordförande

Tilldelas den som suttit ett mandat som Vice Ordförande i styrelsen.

Styrelsen Vice Ordförande har delats ut 6 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Styrelsen Vice Ordförande här.

Funktionärsmedaljen

Erhålles av funktionärer efter att de avslutat sin mandatperiod, brukar delas ut vid skiftet. Bäres med stolthet!

Funktionärsmedaljen har delats ut 390 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Funktionärsmedaljen här.

Inspektor Emeritussignum

Inspektor Emeritussignum utdelas av Medaljkommittén till D-sektionens avgående Inspektor vid installation av ny Inspektor för D-sektionen, företrädesvis under D-sektionens skiftesgasque, eller vid annat av Medaljkommittén och D-sektionens terminsmöte valt tillfälle. Inspektor Emeritussignum utdelas till en och samma person endast en gång. Inspektor Emeritussignum bekostas av D-sektionens Marskalkeri.

Inspektor Emeritussignum har delats ut 2 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Inspektor Emeritussignum här.

Hedersledamotsignum

Hedersledamotsignum utdelas av Medaljkommittén till av D-sektionens terminsmöte vald hedersledamot av D-sektionen vid installation av denne, eller vid annat av Medaljkommittén och D-sektionens terminsmöte valt tillfälle. Hedersledamotsignum utdelas till en och samma person endast en gång. Hedersledamotsignum bekostas av D-sektionens Marskalkeri.

Hedersledamotsignum har delats ut 0 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Hedersledamotsignum här.

Medaljelelekommittén

Bäres av medlemmar i medaljelelekommittén.

Medaljelelekommittén har delats ut 18 antal gånger.

Se vilka som har tilldelats Medaljelelekommittén här.

Medaljelelekommittén

Medaljerna delas ut av medaljelelekommittén som består av Övermarskalk, Inspektor och Medaljelelekommittémedlem. Kommittén nås på medaljelelekommitten[kanelbulle]dsek.se.

Utskriftsvariant Ändrad 2017-06-06 kl 17.47 ©Datatekniksektionen TLTH overmarskalk[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar