SnabbsökningX

Avancerad sökning

Andra sektioner - Vettiga länkar på LTH - Hjälp i studentlivet - Kontaktinformation - Statliga ombudsmänAndra sektioner

Teknologkåren vid LTH har en lista över alla sektioner på TLTH.

Datatekniksektioner vid andra högskolor:

Vettiga länkar på LTH

LTH har gömt en hel del bra information på sin hemsida. Här finns de länkar som är relevanta för oss uppradade.

Vita hyllan
Alla matematikkurser lägger upp tentasvar, extentor, expeditionstider, formelblad, med mera med mera. Oerhört bra!
Lokalbokningssystemet Agendo
Information om när olika salar är bokade eller lediga.
Kontaktinformation
Postadresser, email, telefon, kartor, personsökning, med mera. En riktigt bra sida för att ta kontakt med anställda på LTH.
Schemageneratorn
Här väljer man vilka kurser man går (eller vill gå), och så får man ut ett schema i HTML-, vCal- eller iCal-format.
KA (kursanmälningssystemet)
Det är här man anmäler sig till nästa läsperiods kurser - och det är viktigt att man gör det. KA öppnar mot slutet av varje läsperiod.
Tentaschemat
Alla tentor som går under läsåret. Tänk på att välja rätt tentamensperiod. :-)
Läsårsindelning
Långt innan läsåret börjar, bestämmer LTH när vi ska vara lediga, när våra tentor ligger, och allt annat som man kan skriva in i kalendern. Lustigt nog har inte alla samma läsår - speciellt Väg och vatten är avvikande. Fullständig information om läsår för alla program på LTH hittar man här.
LTHs institutioner
En komplett lista över alla LTHs institutioner och avdelningar.
Studiecentrums bibliotek
Före detta UB2. Öppettider, lite hjälp och information om vad som finns, med mera.
Datateknikprogrammets officiella hemsida
Mest floskler, och ganska lite information. Den här sidan är mest riktad till gymnasieelever som funderar på vad de ska välja på universitetet.
Infocomprogrammets officiella hemsida
Mest floskler, och ganska lite information. Den här sidan är mest riktad till gymnasieelever som funderar på vad de ska välja på universitetet.
Examensinformation
Formalia och kontaktuppgifter. Sidan handlar om formell examen och examensbevis, inte hur man fixar exjobb. =)

Hjälp i studentlivet

Det går alltid bra att ta kontakt med din studievägledare Nora Ekdahl. Om hon inte direkt kan hjälpa dig, så vet hon alltid (eller kan ta reda på) vart du istället ska vända dig. Här nedan följer en mängd tips och länkar till vart du kan vända dig i vissa specifika frågor. Längst ner på sidan finns ytterligare kontaktinformation, inkl. e-postadress och telefonnummer.

Alkohol
Studenthälsan hjälper storkonsumenter och barn till storkonsumenter, samt ger råd rörande alkoholintag.

Betygsklagomål
Det finns en lagstadgad rätt att kunna få betygssättningen omprövad. I första hand ska du vända dig till examinatorn och i andra hand till institutionens prefekt (se respektive webbsida, utgå ifrån http://www.lth.se/omlth/institutioner/). Dessutom har LTH (på försök t.o.m. 2006) betygsombudsmän som du kan vända dig till.

Diskriminering
Alla typer av diskriminering och orättvis behandling bör anmälas, dels för att vi ska kunna komma till rätta med problemen, dels för att högskolan vill veta hur utbrett det är. Du kan alltid prata med studievägledaren eller studiekuratorn. Vid missförhållanden uppmanas du dessutom till att anmäla LTH till Jämställdhetsombudsmannen, högskolor är i högsta grad myndigheter och skall sköta sig! Du kan enkelt göra en anmälan på www.jamombud.se.

Examen
Om du vill ta ut examen, kontakta LTHs examensavdelning. Läs mer på www.student.lth.se/examen/.

Kursanmälan
Det är obligatoriskt med kursanmälan till alla kurser, och du anmäler dig via KA. Vid anmälan till andra LTH-kurser än vad som listas i KA eller försenad kursanmälan, kontakta studievägledare eller aktuell institution.

Kursklagomål
Om du inte vill vända dig direkt till föreläsaren/kursansvarig, så finns det vanligtvis en student som är "kursombud" och kan föra din talan. För att se vem som är kursombud, klicka på Studier i menyn och välj "Kursombud". Självklart går det också bra att prata med din studievägledare eller utbildningsledare.

Handikapp/funktionshinder
Det finns mycket information på www.lu.se/stu/Handikapp/handikappinfo.htm. Kontakta din studievägledare som hjälper dig komma i kontakt med rätt personer. Du kan även kontakta studiekurator Elisabet Hemmingsson.

Hälsoproblem
Kontakta studenthälsan.

Personliga, sociala, ekonomiska och känslomässiga problem
Studenthälsan eller studiekurator Elisabet Hemmingsson.

Religion
Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan har samarbete som heter Studentprästerna i Lund.

Schema
Lässchema till olika kurserna finns tillgängligt på nätet.

Sexuell läggning
Föreningen Gaystudenterna i Malmö och Lund verkar för att synliggöra homo-bi-trans-frågor i studentvärlden. studiekuratorn bör veta vilka andra som bevakar dessa frågor på LTH. Det finns även en inofficiell grupp på D-sektionen som kallar sig för D-sek gay crew. Gruppen finns även på communityt Qruiser (a.k.a. QX), där med fler medlemmar.

Sjukvårdsupplysning
Tel. 020-43 44 44.

Stresshantering och tentamensångest
När Studenthälsan i Lund gjorde en undersökning visade det sig att ca. 20% av studenterna kände stark oro/ångest i samband med tentor. Därför har dessa olika typer av behandling och kurser mot studierelaterad stress.

Studieavbrott/uppehåll
Om du tänker avbryta din utbildning eller ta uppehåll så ska detta meddelas LTH. Kontakta din studievägledare.

Studiemedel
Det är givetis CSN som är viktigast här. Enklare frågor kan ställas till din studievägledare, mer komplicerade till studiekurator Elisabet Hemmingsson.

Studierelaterade problem
Kontakta din studievägledare.

Studentbostad
Den stora aktören är AF Bostäder. Det kan möjligen också vara intressant att ta en titt på Bopoolens hemsida.

Tentamensanmälning och -schema
Reglerna skiljer sig mellan olika kurser, men vanligtvis krävs ingen föranmälan till ordinarie tentamen utan endast vid omtentamenstillfällena. För exakt information, se respektive kurshemsida. Tentascheman finns på timeedit.ehl.lu.se/lth/tenta.html.

Utlandsstudier
LTH tillhanda håller allmän information om att studera utomlands. Prata även med din studievägledare eller utbildningsledare om vad du kan tillgodoräkna dig i din utbildning.

Kontaktinformation

Betygsombudsmän
Peter Sellers, tidigare universitetslektor i fysikalisk kemi
E-post: Peter.Sellers[kanelbulle]telia.com

Göran Wanby, universitetslektor i matematik
E-post: Goran.Wanby[kanelbulle]math.lth.se

Jämställdhetsombud D-sektionen
jamstalldhetsombud, jamstalldhetsombud[kanelbulle]dsek.se

Gaystudenterna i Malmö och Lund
AF-borgen, Sandgatan 2, Lund
http://www.gaystudenterna.af.lu.se/
Tel: 046 - 211 55 56 (tors. 16.30-18.30)
E-post: lund[kanelbulle]gaystudenterna.nu

Studenthälsan
Gerdagatan 7 A, Lund
http://www.lu.se/stu/studenthalsan/
Vardagar 08.30-12.00, 13.00-15.00 (fredagar till kl. 14.00)
Tel: 046 - 222 43 77
E-post: studhals[kanelbulle]stu.lu.se (se hemsidan för personliga adresser)

Studentprästerna
Krafts torg 12c, Lund
http://studentprasterna.wordpress.com/
Tel: 046-35 87 00
E-post: studentprasterna.lund[kanelbulle]svenskakyrkan.se

Studiekurator
Elisabet Hemmingsson
LTHs kansli, Kårhuset, Lund
Hemsida: LTHs kuratorer Tel: 046-222 71 93 (För tidsbeställning även 046-222 72 00)
E-post: Elisabet.Hemmingsson[kanelbulle]kansli.lth.se

Studierådet vid Datatekniksektionen (SRD)
Hemsida: www.dsek.se/sektionen/srd
E-post: srd[kanelbulle]dsek.se

Studievägledare
Annica Granath, studievägledare C
Tel: 046 - 222 71 38
E-post: Annica.Granath[kanelbulle]kansli.lth.se

Nora Ekdahl, studievägledare D
Tel: 046 - 222 47 83
E-post: Nora.Ekdahl[kanelbulle]kansli.lth.se

Birgitta Wendel, utbildningsplanerare C och D
Tel: 046 - 222 75 71
E-post: Birgitta.Wendel[kanelbulle]kansli.lth.se

Utbildningsledare
Per Holm (Datateknik)
Institutionen för Datateknik
Tel: 046-222 80 38
E-post: Per.Holm[kanelbulle]cs.lth.se

Stefan Höst (Infocom)
Institutionen för Informationsteknologi
Tel: 046-222 42 78
E-post: Stefan.Host[kanelbulle]it.lth.se

Statliga ombudsmän

Handikappombudsmannen
Box 49132, 100 29 Stockholm
http://www.ho.se/
Tel: 08 - 20 17 70
Texttel: 08 - 406 65 59
E-post: info[kanelbulle]ho.se

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
JämO, Box 3397, 103 68 Stockholm (Besöksadress: Drottninggatan 92, Stockholm)
http://www.jamombud.se/
Måndagar 09.30-16, tisdagar - fredagar 09 - 16 (lunch 12-13).
Tel: 08 - 440 10 60
E-post: info[kanelbulle]jamombud.se

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Box 3327, 103 66 Stockholm (Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm)
Vardagar 09-16.
http://www.homo.se/
Tel: 08 - 508 887 80
E-post: homo[kanelbulle]homo.se

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
DO, Box 3045, 103 64 Stockholm (Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm)
Måndagar 09-12, 14-16, tisdagar - fredagar 9-12, 13-16.
http://www.do.se/
Tel: 08 - 508 887 00
E-post: do[kanelbulle]do.se

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-19 kl 21.42 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar