Möbleringskartor för iDét

Möbleringskartor

Dessa kartor skall följas. iDét ska vara möblerat så här efter fester, pubbar och andra evenemang.

Källarmästeriet

Möbleringskartorna är en del av källarmästeriet.

Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 Email dwww[kanelbulle]dsek.se