Mentorsprogrammet / För mentorer

För dig som vill bli mentor

Datatekniksektionen är en ideell organisation som arbetar för Datateknik- och Infocomstudenterna på LTHs intresse och har vid tillfället runt 700 medlemmar. Vår huvudsakliga uppgift är ursprungligen att påverka och främja studentinflytandet på LTH. På senare år har även kopplingen mot näringslivet blivit ett allt viktigare inslag i vårt arbete.

Många studenter har funderingar angående exjobb, ledarskap, kurser, företagsmiljö och mycket mer. Mentorsprogrammet förenar en student med en mentor som har inblick och erfarenhet i arbetslivet och därför kan komma och ge en annan synvinkel på olika frågor. Det här är ett sätt att förbättra kopplingen mellan studenter och näringslivet och förhoppningvis hjälpa studenter och mentorer att skapa relationer som är givande för båda parter.

Vill ni vara med som mentor och få:

 • Kontakt med en student som kan behöva höra din åsikt.
 • Ett sätt att öka er exponering mot Data och Infocom-studenter.
 • Bidra till en ökad förståelse och bild av arbetslivet till våra studenter.
 • Träffa andra mentorer på sektionen, kanske någon gammal kursare.
 • 2 trevliga middagar, en gemensam kick-off samt en avslutning innan sommaren.
 • Vara med på workshops och liknande.

Vad vi på DSEK ger er:

 • Studenter som matchar er profil. Antingen i direkt samverkan med er eller de mallar ni ger oss.
 • Driftiga studenter som går 2:a året och uppåt.
 • All administration och hantering av vårt mentorprogram sånär som på den enskilda kontakten mellan mentorer och studenter.

Vad vi vill ha från er:

 • Önskat antal studenter. Vi ser helst en mentor per max två studenter då vi vill att de bygger upp en nära relation.
 • Närvaro på en kick-off samt en avslutning innan sommaren. Däremellan bestämmer mentorn och studenten själv vilken mötesfrekvens som är lämplig.
 • En mentor som har minst 2 års arbetslivserfarenhet.
 • Inget byte av mentor under året utan alltid samma mentor-student par.
 • En insikt om att det är studentens utveckling som står i fokus.

Frågor ställs lämpligen i mail till mentor[kanelbulle]dsek.se.

Ansökan

Övrig information

Startar: februari 2016
Slutar preliminärt: juni 2016

Kontakt

mentor[kanelbulle]dsek.se
Ändrad 2015-11-10 kl 19.04 Email dwww[kanelbulle]dsek.se