SnabbsökningX

Avancerad sökning

Sektionens funktionärer

Funktionärspost Person(er)
Aktivitetsansvarig Alex Gustafsson
Alumniansvarig V.A. Kant
Alumnigruppsmedlem V.A. Kant
Arkivarie V.A. Kant
Artist V.A. Kant
Barmästare Christoffer Sylve
Cafémästare Sofia Tatidis
D-Chip Ekonomiansvarig Elin Andersson
D-Chip Event Bianca Widstam
D-Chip Informationsansvarig Frida Sundfeldt
D-Chip Näringslivsansvarig Eira Blaho Mildton
D-Chip Ordförande Klara Tjernström
D-Chip Revisor V.A. Kant
D-chip Sekreterare Nora Olofsson
D-Chip Styrelsemedlem V.A. Kant
D-Chip Valberedning (Finns ej i reglementet) Lisa Bybro, Victoria "Abby" Alvarez Garcia
D-chip Vice Ordförande Klara Wiklundh
D-sportare Dag Hemberg, Daniel Adu-Gyan, Jacob Åstrand, Sean Jentz
Dagsansvarig Anna Johannesson, Arvid Bergenfeldt, Arvid "Arvid Carp" Karp, Erik Stein, Isak Määttä
DJ V.A. Kant
DWWW-ansvarig Noah "Gober" Mayerhofer
DWWW-medlem V.A. Kant
Fotograf V.A. Kant
Framtidsledamot V.A. Kant
Framtidsordförande Kaspian Jakobsson
Funktionär inom aktivitetsutskottet Dag Hemberg, Jacob Åstrand, Sean Jentz
Funktionär inom aktivitetsutskottet: VR- och dansplatteansvarig Kasper "Kaptenen" Boye Frick
Funktionär inom Cafémästeriet Hugo Mattsson, Melissa Engberg
Funktionär inom informationsutskottet V.A. Kant
Funktionär inom källarmästeriet Hugo Mattsson
Funktionär inom näringslivsutskottet V.A. Kant
Funktionär inom sexmästeriet V.A. Kant
Funktionär inom skattmästeriet V.A. Kant
Funktionär inom Studierådet V.A. Kant
Her Tech Future V.A. Kant
Hovmästare Alfred Grip
Husrepresentant RÅSA
Idrottsförman Axel Nåsell, Fanny Samuelsson Forsdik, Joel Pistora, John Sun
Informationsansvarig Angelica "Angie; Britney moment" Larsson
Inspektor Jan Eric Larsson
Institutionsledningsrepresentant V.A. Kant
Jubileumsansvarig Axel Syrén, Ellen Petersen, Hannes Lantz, Nikan Redjamand
Jubileumsgeneral Rasmus "chepskedjan, Den där snubben" Göransson
Karnevalsansvarig Måns Bard Nilsson
Kinaansvarig V.A. Kant
Kurskommissarie V.A. Kant
Kårrepresentant V.A. Kant
Källarmästare Märta "Meck" Holmquist
Köksmästare V.A. Kant
LANparty-ansvarig Joel Dahl, Jonathan Björklund, Kasper "Kaptenen" Boye Frick
Likabehandlingsombud V.A. Kant
ljud- och ljusansvarig Albin "Sverre" Sverreson, Oliver Bergendorff
Matansvarig V.A. Kant
Medaljelelekommittémedlem V.A. Kant
Medlem i Projektgruppen för Teknikfokus V.A. Kant
Mentorsansvarig V.A. Kant
Märkvärdig Oskar Svensson
Nollningsfunktionär V.A. Kant
Näringslivsansvarig Ludvig Svedberg
Peppare V.A. Kant
Preferensmästare Christoffer Fjällborg Rinaldo
Programledningsrepresentant RÅSA
Pubmästare Vera Paulsson
Revisor Filip Tran, Oskar "Ström" Ström
root Oskar "badodds" Stenberg
Sektionskock Nils "Danske Shrek" Stridbeck
Sektionslivskvalitetsförhöjare V.A. Kant
Sektionsordförande Axel Rosenqvist
Semesterfirare Isak Määttä
Sexmästare Sebastian Malmström
Skattförman David "Ekebrand" Ekblad, Joel "King e du, Däcker" Bäcker, Linus "Vi ska aldrig gå hem" Åbrink
Skattmästare Emma Kujala
Skyddsombud V.A. Kant
Sparkyansvarig Philip "crash" Nielsen
Stabsmedlem David "Dobbol, Diddy" Delblanc, Emelie Bondesson, Hannes Östergren, Jakob "Gullmeister" Gullin, Josefin Wetterstrand
Stekare Arvid Bengtsson, Vilhelm Persson
Studierådets Webbansvarig V.A. Kant
Studierådsordförande Ludvig Delvret
Studierådssekreterare V.A. Kant
sudo V.A. Kant
Sångarstridsförman V.A. Kant
Sångförman Alvin Karlsson, Felix Vigren
Talman Jakob "Scala Banan" Sinclair
Tandemgeneral V.A. Kant
Teknikfokusansvarig Fredrik Hessner
Trivselmästare Jakob "Scala Banan" Sinclair
Trädgårdsmästare Frida Ekman, Maria Björnberg
Uppdragsphadder V.A. Kant
Utbytesansvarig V.A. Kant
Utedischoansvarig Anna Grimlund
Valberedningsordförande RÅSA
Valberedningsrepresentant Andreas Almgren, Jakob "Gullmeister" Gullin, Lisa Franzén af Klint, Samuel "Samme" Högfeldt
Valnämndsrepresentant TLTH V.A. Kant
Vice Aktivitetsansvarig Adam Tegelberg Hägfors
Vice Barmästare Emil Johansson
Vice Cafémästare Emma "Snapsen" Haggren
Vice Informationsansvarig Emilia Blunck
Vice Källarmästare Anton Jeppsson
Vice Köksmästare Jesper Lundqvist, Leo Stern, Mowafak Albitmouni
Vice Näringslivsansvarig Nils Ekstrand
Vice Pubmästare Alexander Oldenburg, Andreas Bartilson, Karl Mosén, Kristina Sedelius
Vice Sektionsordförande Mikolaj Sinicka
Vice Sexmästare Pernilla Åström
Vice Skattmästare Axel "Axel" Svensson
Vice studierådsordförande Yazan Al-Aswad
Vinförman V.A. Kant
Världsmästare V.A. Kant
Årskursrepresentant för C1 Filip Wilke
Årskursrepresentant för C2 William Rilde
Årskursrepresentant för C3 Nova Svensson
Årskursrepresentant för D1 Rafael Holgersson
Årskursrepresentant för D2 Ludvig Delvret
Årskursrepresentant för D3 Jakob "Scala Banan" Sinclair
Ölförman V.A. Kant
Övermarskalk V.A. Kant
Överpeppare Alice Tottie, Andreas Anderberg
Øverphös Victor Winkelmann

Inom ett mästeri

Styrelsen
Informationsutskottet
Skattmästeriet
Studierådet
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Aktivitetsutskottet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda
Nollningsutskottet
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Trivselrådet
Framtidsutskottet

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar