En grundläggande PHP-sida

Om du jämför hur PHP-sidan ser ut på servern och hur den ser ut i webbläsaren, så ser du att alla PHP-block har försvunnit när den kommer till webbläsaren. Du ser också att de två PHP-blocken ovan inte har gjort ett smack - de har bara försvunnit. Det är inte konstigt, eftersom "koden" inuti dem inte har matat ut någonting.

Här är en mycket onödig text!

Där har vi ett typexempel på ett PHP-block som faktiskt gör någonting. PHP kan också göra vanliga for-loopar:

Wohoo, vi kan räkna! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Wohoo2, jämna tal också 0, 2, 4, 6, 8, 10,

Det finns två viktiga saker att lära sig här. För det första så markerar man variabler med $ i PHP. Alltid. Och för det andra är det skillnad på " och ' i PHP. Både " och ' markerar strängar, och variabler kan användas inuti strängar - men bara inuti "-avgränsade strängar. Om vi skriver ett variabelnamn inuti en '-markerad sträng, så får vi bara ut variabelnamnet: $i.

Uttrycket <?= ... ?> är för övrigt ett kortare sätt att skriva <?php print("..."); ?>. Till exempel så här: 12.

Funktioner!!

PHP har givetvis stöd för funktioner. Låt oss förolämpa dig lite för att illustrera: Jacob läser elektro!

Funktioner kan också returnera värden: Ingen! borde läsa elektro!. Notera skillnaden: insultUser() skriver ut saker, och då räcker det med <?php, men generateInsult() returnerar bara en textsträng, och då måste vi skriva ut den själva med hjälp av <?= .