Grundläggande HTML

Den här filen illustrerar grundläggande HTML-taggar.

Titta på källkoden för filen och jämför med något HTML-lexikon eller liknande. HTML-filer börjar med <html>, och innehåller en <head> och en <body>. Head-stycket ger information om sidan, och body-stycket innehåller själva innehållet.

<h1> påbörjar en Heading, level 1, och </h1> avslutar det. Generellt ska alla HTML-taggar avslutas, men det finns undantag. Bildtaggen är ett sådant undantag:

Bildtaggen illustrerar också attribut: <img> ensam gör väldigt lite, den behöver veta vilken source (src="...") som ska användas.

En annan mycket vanlig tagg är den som används för att skapa länkar. Man kan exempelvis vilja gå tillbaka till introduktionssidan.