SnabbsökningX

Avancerad sökning

Välkommen under D-sektionen! (English below)

Datatekniksektionen eller D-sektionen är en ideell organisation som man får äran att tillhöra om det är så att man studerar på Datateknik- eller Infocomprogrammet på LTH.

D-sektionen sköter om studiebevakning, sköter om det dagliga arbetet i café iDét samt håller i fester och pubar. En gång om året vankas det helig nollning. Alla de saker som behövs för att förgylla studievardagen!

Läs mer om sektionen, nyheter, evenemang, våra medlemmar, och allting annat vi gör, i menyn till vänster!

Sektionens uppgift

Föreningens ändamål och syfte är att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, att främja deras studier och utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen, samt vad därmed äger sammanhang. Sektionen drivs utan vinstintresse.

Med andra ord, så gör sektionen det som dess medlemmar vill att den ska göra och vi i styrelsen finns här för att se till att det blir så!. En mycket viktig del är utbildningsbevakning (hålla koll på att kurserna inte blir dåliga), som Studierådet sköter om.

Kuriosa aka. Saker som blir viktigare med åren

Sektionens heliga färg: Råsa
Sektionens blomma: Digitalis purpurea
Sektionens maskot: Rosa Pantern
Inspektor: Jan Eric Larsson

Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. D-sektionen har tre sektionsmöten varje år. Mer information om dessa finns på sidan om sektionsmöten.

Welcome around the D-guild!

Welcome to the D-guild!
The Computer Science guild is a non-profit association that you belong to when you are studying the Data and InfoCom programs at the Faculty of Engineering, LTH.

The D-guild takes care of study-surveillance, arranging a daily cafeteria in iDét, and feasts and pubs. Don’t forget the holy nollning.

Read more about the D-guild, our members and everything else we do in the menu to your left.

The D-guilds Quest

The D-guild's purpose is to be the connection between our members within common interests, to foster their studies and education and runs with a non-profit interest.

In other words, we do what the members want us to do. A very big part of this is about study-surveillance, this is where our educational council comes in.

Curiosum aka. Things that get more important over time

The holy colour of the D-guild: Råsa
The offical flower of the D-guild: Digitalis purpurea
Our Mascot: The Pink Panther
Inspector: Jan Eric Larsson

The D-Guild Assembly

The guild assembly is the highest decision-making authority within the D-guild. We have three assemblies every year. More information about this can you find here.

Utskott

Grafisk överblick

Styrelsen
Valberedningen

Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet

Dagens post

Studierådsordförande

Innehas av
Mikolaj Sinicka

Väljs av
Höstterminsmöte 2

Mandatperiod
1 jan - 31 december

Beskrivning
Studierådsordförande ansvarar för studierådets verksamhet. Studierådet (SRD) är sektionens organ för utbildningsbevakning. Utbildningsbevakning innebär att vår utbildning håller den höga kvalité som vi förväntar oss samt att vi trivs med utbildningen i allmänhet. Att vara SRD-ordförande innebär mer jobb än man kanske tror från första början, men det är också väldigt givande. Förutom att hålla i SRD-möten varannan vecka träffar man de andra studierådsordförandena på LTH. Studierådsordförande synkroniserar och förankrar åsikter till och från LTHs kansli, utbildningsnämnden, programledningen för D samt C med många fler organ. Studierådsordförande ser till att dina åsikter om utbildningen hörs!

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-13 kl 12.50 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar