D-SEKTIONEN, STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 950912

Närvarande: Jonas Martinsson, Fredrik Nordström, Filip Tufvesson, Per Junel, Kristian Persson, Anders Karlsson, Mikael Starvik, Mikael Danielsson, Johan Persson, Martin Bergendahl.
#1 OFMÖ
#2 Tid och sätt godkändes
#3 Inga adjungeringar
#4 Föredragningslistan godkändes
#5 Mötesfikan godkändes trots att den var under all kritik
#6 Föregående protokoll var ej färdigställt
#7 Var och en i styrelsen redogjorde för veckans göromål.
#8 Meddelanden
- Jonas, Per och ev någon till ska till Celcius Tech på Fredag lunch för att titta på möbler som de vill skänka till sektionen.
- FM var för att D och E ska ha separata utbildningsnämnder.
- Den 20/9 är det företagsaphton med Telia.
#9 Utdelning av Litet Ordo Den här veckan delar Martin ut LO.
#10 Övrigt
En sektionsresa (även andra välkomna) till Stockholm och pjäsen om Arne Anka skulle vara mycket uppskattat. Anders ska undersöka saken.
Eventuellt ska D's och K's sexmästerier ha en gemensam fest.
Viveka Stråhle är intresserad av att starta en tjejförening på D, vilket samtliga såg positivt på.
#11 OFMA


Filip Tufvesson				Jonas Martinsson
sekreterare				ordförande


Filip Tufvesson <d94ft@efd.lth.se>