SnabbsökningX

Avancerad sökning

Sektionens utskott

Trivselrådet

Trivselrådet ser till att alla trivs

Läs mer: Trivselrådets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Medaljelelekommittén

Medaljelelekommittén ansvarar för att funktionärer får sina medaljer efter avtjänade mandatperioder, samt att personer som har gjort särskilda insatser för sektionen utnämns till riddare. Man väljs in till Medaljelelekommittén genom att utmana någon avgående i ädel och underhållande tävlan.

Läs mer: Medaljelelekommitténs hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Valberedningen

Valberedningen intervjuar folk nominerade till någon styrelsepost och bereder val som förrättas av styrelsen eller studierådet.

Läs mer: Valberedningens hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Styrelsen

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ. Styrelsen ansvarar för sektionens dagliga verksamhet och fattar alla beslut som behöver tas mellan sektionsmötena.

Läs mer: Styrelsens hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Propagandamästeriet

Ansvarar för hemsidan, affischering, protokollskrivande och inte minst D'du.

Läs mer: Propagandamästeriets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Skattmästeriet

Håller koll på sektionens ekonomi, ser till att vi följer budget, och att fakturor skickas och betalas.

Läs mer: Skattmästeriets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Studierådet

Sköter utbildningsbevakningen. Om en kurs, lärare eller tenta är dålig, så kan studierådet förbättra för studenterna.

Läs mer: Studierådets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Nollningsutskottet

Nollningsutskottet ser till att det blir en bra nollning!

Läs mer: Nollningsutskottets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Cafémästeriet

Ser till att cafét är öppet och att det finns varor som folk vill ha. Cafémästeriet ser också till att lokalen är lagom caféaktig, och att koka kaffe.

Läs mer: Cafémästeriets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Näringslivsutskottet

Anordnar föredrag med enskilda företag och håller kontakten med industrin.

Läs mer: Näringslivsutskottets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Källarmästeriet

Ser till att lokalerna är i gott skick, och att alla inventarier är hela - såväl stolar och bord som datorer.

Läs mer: Källarmästeriets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Programmästeriet

Anordnar tokiga upptåg, till exempel bussresor, filmkvällar, nollningar och direktsändningar från OS.

Läs mer: Programmästeriets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Sexmästeriet

Sektionens festskapare. De håller i alla sittningar, gasquer, slasquer och andra tillfällen då man äter god mat och dricker precis lagom för mycket alkohol.

Läs mer: Sexmästeriets hemsida eller funktionärer inom mästeriet.

Andra förtroendevalda

Sektionen fungerar inte utan människor som sköter om metauppgifter, det vill säga hjälper sektionen med att utveckla sig själv. Valberedningen, revisorerna och Inspektor är sådana människor.

Läs mer: Andra förtroendevalda.

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar