SnabbsökningX

Avancerad sökning

Styrelsen

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ. Styrelsen ansvarar för sektionens dagliga verksamhet och fattar alla beslut som behöver tas mellan sektionsmötena.

Sektionsordförande


Josefin Karlsson
E-mail: ordforande@dsek.lth.se

Utskott: Styrelsen

Propagandamästare, tillika Sekreterare


Alen Lulic
E-mail: sekreterare@dsek.lth.se

Utskott: Propagandamästeriet

Skattmästare


Louise Hauzenberger
E-mail: skattm@dsek.lth.se

Utskott: Skattmästeriet

Studierådsordförande


Carolina Sartorius
E-mail: srdordforande@dsek.lth.se

Utskott: Studierådet

Cafémästare


David Larsson
E-mail: cafem@dsek.lth.se

Utskott: Cafémästeriet

Industrimästare


Erik Gärtner
E-mail: industrim@dsek.lth.se

Utskott: Industrimästeriet

Källarmästare


Jashar Vahid
E-mail: kallarm@dsek.lth.se

Utskott: Källarmästeriet

Programmästare


Sebastian Karabeleski
E-mail: cpm@dsek.lth.se

Utskott: Programmästeriet

Sexmästare


Astri Magnussen
E-mail: sexm@dsek.lth.se

Utskott: Sexmästeriet

Överphös


Joacim Åström
E-mail: overphos@dsek.lth.se

Utskott: Staben

Möteshandlingar

Mötesprotokoll och handlingar

Kontakt

Kontakta styrelsen
Utskriftsvariant Ändrad 2012-11-28 kl 22.21 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar