Kursutvärdering

Programmering för D (EDA 015)

Sammanställningen gjord av Anders Berglund 1999-06-09.

Deltagande i kursen

På frågan hur teknologerna bedömde sitt deltagande på de icke-obligatoriska momenten i kursen gavs betyget 3,5.

Övningar

Övningarna gavs betyget 3,0. Några menar att de borde varit mer inriktade på labbar och inlämningsuppgifter och inte vara så mycket av en repetition av förel äsningarna.

Några få teknologer efterlyser fler och lättare övningar på de grundläggande momenten. Några har upplevt att övningarna är svårare än föreläsningarna, och hade gärna sett en mer balanserad kurs.

Föreläsningar

Medelbetyget var 3,1. Några teknologer uttycker uppskattning för att föreläsaren i början på en föreläsning repeterar det han tagit upp på den föregående. En del teknologer tycker att tempot är för lågt. Andra tycker att tempot är bra, en skriver: "dra ej upp tempot på kursen, det är viktigt att alla förstår det grundläggande, även om det blir väldigt lätt för vissa".

Laborationer

Teknologerna gav på denna fråga betyget 3,9. "Laborationerna och inlämingsuppgifterna var väldigt givande", skriver en teknolog, och detta är en åsikt som delas av många.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen gavs betyget 3,8. En teknolog skriver "underbar bok", en annan vill ha litteraturen mer koncis och kortfattad. Åter en annan efterlyser lite fler Java-referenser i boken.

Lokaler

Lokalerna gavs medelbetyget 3,6.

Kursen som helhet

På frågan hur de bedömer kursens utförande som helhet ges betyget 3,6. Eftersom PfD är en nybörjarkurs delar teknologerna upp sig i två läger; de som redan kan programmera och de som är nybörjare. De som redan kan programmera menar att det går för långsamt. De som "behöver" kursen är nöjda: "den bästa kursen vi haft hittils", "mycket bra upplägg på kursen, speciellt för oss som inte programmerat innan. Lagom tempo\ldots", är några av de givna kommentarerna.

En del teknoloer uttrycker uppskattning för kursansvarig Per Holms stöd och engagemang för de som är nybörjare på programmering.

Examination

På frågan hur väl examinationen svarade mot kursinnehållet gavs medelbetyget 4,1. Några uttrycker missnöje med "pappersprogrammering". En teknolog med den uppfattningen skriver: "de slarvfel som kompilatorn rättar på nolltid leder till astronomiska poängavdrag". Andra är nöjda: "bra skrivningar".

Kritik framfördes mot den sista tentan i kursen, som låg i januari. Tydligen var det så att en del missade den tentan eftersom de inte hunnit komma tillbaka till Lund igen efter juluppehållet.

  [hemsidan] srd@dsek.lth.se