SnabbsökningX

Avancerad sökning

Interna poster

SRD har ett antal funktionärer knutna till utskottet för att kunna bedriva en seriös verksamhet. I funktionärsregistret kan du även hitta beskrivning och historik för de olika interna posterna.

Studierådsordförande
NamnE-post
srdordforande[kanelbulle]dsek.se
Vice studierådsordförande
NamnE-post
vsrdordforande[kanelbulle]dsek.se
Kinaansvarig
NamnE-post
kinaansvarig[kanelbulle]dsek.se
Medrepresentant Utbildningsnämnd A
NamnE-post
medrepresentant-una[kanelbulle]dsek.se
Utbytesansvarig
NamnE-post
utbytesansvarig[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C1
NamnE-post
representantC1[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C2
NamnE-post
representantC2[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för C3
Årskursrepresentant för D1
NamnE-post
representantD1[kanelbulle]dsek.se
Årskursrepresentant för D2
Årskursrepresentant för D3
NamnE-post
representantD3[kanelbulle]dsek.se


Externa poster

Externa organ är olika styrleser, nämder och liknande runtomkring på universitet. För de organ som ligger under LTH är det TLTHs fullmäktige som väljer organets studeranderepresentanterna, därför har SRD nomineringsrätt till (och oftast representanter i) nedan listade organ. Är du intresserad av vad de olika organen gör kan du kontakta SRD och för historik över vem som suttit som ledamot kan du kontakta TLTH.

Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Institutionsstyrelsen för reglerteknik, Suppleant (3e)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Programledning C, Ordinarie
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Programledning C, Suppleant (1a)
Programledning C, Suppleant (2a)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Programledning D, Ordinarie
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Programledning D, Ordinarie
Programledning D, Suppleant (2a)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Programledning Kina, Ordinarie
NamnE-post
(har ingen)
Programledning Kina, Suppleant
NamnE-post
(har ingen)
Utbildningsnämnd A, Ordinarie
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)
Utbildningsnämnd A, Suppleant (1a)
Namn
Ej tillsatt
E-post
(har ingen)

Tillbaka

Tillbaka till SRD

Interna poster

Av reglementet specifierade poster.

Studierådsordförande
Vice studierådsordförande
Studierådssekreterare
Kurskommissarie
Studierådets Webbansvarig
Kinaansvarig
Funktionär inom Studierådet
Medrepresentant Utbildningsnämnd A
Utbytesansvarig
Årskursrepresentant för C1
Årskursrepresentant för C2
Årskursrepresentant för C3
Årskursrepresentant för D1
Årskursrepresentant för D2
Årskursrepresentant för D3

Externa poster

Poster som väljs av TLTHs fullmäktige, och där SRD har nomineringsrätt.

HMS-kommitén för E-huset
Husstyrelsen för E-huset
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för reglerteknik, Suppleant (3e)
Programledning C, Ordinarie
Programledning C, Ordinarie
Programledning C, Suppleant (1a)
Programledning C, Suppleant (2a)
Programledning D, Ordinarie
Programledning D, Ordinarie
Programledning D, Suppleant (1a)
Programledning D, Suppleant (2a)
Programledning Kina, Ordinarie
Programledning Kina, Suppleant
Utbildningsnämnd A, Ordinarie
Utbildningsnämnd A, Suppleant (1a)

Utskriftsvariant Ändrad 2015-12-31 kl 12.55 ©Datatekniksektionen TLTH srdordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar