SnabbsökningX

Avancerad sökning

Interna poster

SRD har ett antal funktionärer knutna till utskottet för att kunna bedriva en seriös verksamhet. I funktionärsregistret kan du även hitta beskrivning och historik för de olika interna posterna.

Studierådsordförande
Studierådssekreterare
Skyddsombud
Världsmästare
Kinaansvarig
NamnE-post
kinaansvarig[kanelbulle]dsek.se
Medrepresentant Utbildningsnämnd A
NamnE-post
medrepresentant-una[kanelbulle]dsek.se


Externa poster

Externa organ är olika styrleser, nämder och liknande runtomkring på universitet. För de organ som ligger under LTH är det TLTHs fullmäktige som väljer organets studeranderepresentanterna, därför har SRD nomineringsrätt till (och oftast representanter i) nedan listade organ. Är du intresserad av vad de olika organen gör kan du kontakta SRD och för historik över vem som suttit som ledamot kan du kontakta TLTH.

Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
NamnE-post
ama10ojo[kanelbulle]student.lu.se
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för reglerteknik, Suppleant (3e)
Programledning C, Ordinarie
Programledning C, Ordinarie
Programledning C, Suppleant (1a)
NamnE-post
anna.lissborg[kanelbulle]gmail.com
Programledning D, Ordinarie
Programledning D, Suppleant (1a)
NamnE-post
daniellundell91[kanelbulle]gmail.com
Programledning Kina, Ordinarie
NamnE-post
(har ingen)
Programledning Kina, Suppleant
NamnE-post
(har ingen)
Utbildningsnämnd A, Suppleant (1a)

Tillbaka

Tillbaka till SRD

Interna poster

Av reglementet specifierade poster.

Studierådsordförande
Vice studierådsordförande
Studierådssekreterare
Kurskommissarie
Likabehandlingsombud
Skyddsombud
Studierådets Webbansvarig
Världsmästare
Kinaansvarig
Funktionär inom Studierådet
Medrepresentant Utbildningsnämnd A

Externa poster

Poster som väljs av TLTHs fullmäktige, och där SRD har nomineringsrätt.

HMS-kommitén för E-huset
Husstyrelsen för E-huset
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för datavetenskap, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper, Suppleant (3e)
Institutionsstyrelsen för EIT, Ordinarie
Institutionsstyrelsen för reglerteknik, Suppleant (3e)
Programledning C, Ordinarie
Programledning C, Ordinarie
Programledning C, Suppleant (1a)
Programledning C, Suppleant (2a)
Programledning D, Ordinarie
Programledning D, Ordinarie
Programledning D, Suppleant (1a)
Programledning D, Suppleant (2a)
Programledning Kina, Ordinarie
Programledning Kina, Suppleant
Utbildningsnämnd A, Ordinarie
Utbildningsnämnd A, Suppleant (1a)

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH srdordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar