SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Sexmästeriet

Daniel "Cbek, MiniShogge" Jannemyr Åhlin
Daniel "Cbek, MiniShogge" Jannemyr Åhlin
Sexmästare: Daniel "Cbek, MiniShogge" Jannemyr Åhlin
Sexmästaren ser till att sektionsmedlemmarna kan roa sig då och då genom att ordna roliga fester, specifikt sittningar. Pubarna sköts av Pubmästeriet, som är en underavdelning till Sexmästeriet. Flest sittningar är det förstås under nollningen, då Sexmästeriet jobbar för högtryck med att förbereda och genomföra de stora sittningarna. Att anordna sittningar för hundratals personer är en nyttig erfarenhet. Sexmästaren sitter även i sektionsstyrelsen. Arbetsuppgifterna består av att inför sittningen bestämma menyn och biljettpriset i samråd med Köksmästaren, se till att det finns servitörer och köksjobbare som ställer upp och tillse att det köps in mat. När O gamla klang och jubeltid sjungits och folk lämnar bordet efter den förhoppningsvis lyckade sittningen ska borden röjas och disken diskas, varpå alla som jobbat på sittningen kan sätta sig ner och äta upp den mat som är kvar på en röjig sexa.


Jesper "Berg1" Berg
Jesper "Berg1" Berg
Olivia Mattsson
Olivia Mattsson
Vice Sexmästare: Jesper "Berg1" Berg, Olivia Mattsson
En Vice Sexmästare bistår Sexmästaren där det behövs och tar dennes plats i händelse av frånvaro. Det är fullt möjligt att välja flera Vice Sexmästare.


Emmy "MAHCHATTLABB" Edfors
Emmy "MAHCHATTLABB" Edfors
Barmästare: Emmy "MAHCHATTLABB" Edfors


Axel Holmqvist
Axel Holmqvist
Amanda Flote
Amanda Flote
Vice Barmästare: Axel Holmqvist, Amanda Flote


Niklas Hedström
Niklas Hedström
Pubmästare: Niklas Hedström
Pubmästeriet är en del av sexmästeriet. Pubmästaren ser till att det arrangeras pubar när det är lämpligt, som t.ex efter sittningar och på ET-slasquer. Pubmästaren ser till att det köps in sprit och andra pubtillbehör och att Ölförmannen köper in öl som han ska. Som Pubmästare är man med på i stort sett alla fester, vilket förstås är både positivt och negativt.


Filip "Felp Dubbelbank" Vannfält
Filip "Felp Dubbelbank" Vannfält
Elizabeth Fomon
Elizabeth Fomon
Simon "Räkan" Hyttfors
Simon "Räkan" Hyttfors
Vice Pubmästare: Filip "Felp Dubbelbank" Vannfält, Elizabeth Fomon, Simon "Räkan" Hyttfors
En Vice Pubmästare bistår Pubmästaren där det behövs och tar dennes plats i händelse av frånvaro.DJ:
Sektionens DJ spelar bra musik på sektionens fester.


Kasper "Kaptenen" Boye Frick
Kasper "Kaptenen" Boye Frick
Lukas "Lugas, Laminatorn, STÄNG DÖRREN" Lönnborn
Lukas "Lugas, Laminatorn, STÄNG DÖRREN" Lönnborn
Sångförman: Kasper "Kaptenen" Boye Frick, Lukas "Lugas, Laminatorn, STÄNG DÖRREN" Lönnborn
Att vara Sångförman är skoj. Det är nog det enda man kan vara säker på när det gäller detta uppdrag. Det som krävs är att man är exhibitionistiskt lagd och älskar att höra sin egen röst. Sångförmannen leder sången när sektionen har tillställningar och ser till att det finns sjungblad på sittningarna. Det är dessutom Sångförmannens uppgift att lära nollan Nollevisan och se till att nollan verkligen har roligt när denne sjunger den. Sångförmannens representerar också sektionen på den traditionella sjungboksinsångingen.


Rasmus "chepskedjan, Den där snubben" Göransson
Rasmus "chepskedjan, Den där snubben" Göransson
Erik "Gralle, #BongaFörBarnen" Gralén
Erik "Gralle, #BongaFörBarnen" Gralén
Jonathan Paul
Jonathan Paul
Joakim Rudberg
Joakim Rudberg
Ölförman: Rasmus "chepskedjan, Den där snubben" Göransson, Erik "Gralle, #BongaFörBarnen" Gralén, Jonathan Paul, Joakim Rudberg
Ölförmannen administrerar alla inköp av cider och öl, och avlastar därigenom Sexmästaren och Pubmästaren. Att vara ölförman är inte speciellt betungande, men det är lämpligt att man är ganska mycket i iDét för ha god kontroll på åtgången och kunna städa upp i förråden när det behövs.


Elsa Nilsson
Elsa Nilsson
Preferensmästare: Elsa Nilsson
Har hand om all preferensmat i köksmästeriet.Funktionär inom sexmästeriet:
Allmän funktionär i sexet


Anna "Sektionsmamma, shotgAnna" Qvil
Anna "Sektionsmamma, shotgAnna" Qvil
Fred "Uteliggaren, Two-face" Nordell
Fred "Uteliggaren, Two-face" Nordell
Vinförman: Anna "Sektionsmamma, shotgAnna" Qvil, Fred "Uteliggaren, Two-face" Nordell
Vinförman för sexmästeriet.


Nils Stridbeck
Nils Stridbeck
Emil "Äh, vi kör igen!" Wihlander
Emil "Äh, vi kör igen!" Wihlander
Jakob Hök
Jakob Hök
Oscar Isberg
Oscar Isberg
Köksmästare: Nils Stridbeck, Emil "Äh, vi kör igen!" Wihlander, Jakob Hök, Oscar Isberg
Köksmästaren har det övergripande ansvaret för sexmästeriets matlagning under sittningar och liknande arrangemang. Köksmästaren ser till att alla gäster på sektionens fenomenala sittningar och pubar får i sig förbaskat god mat.Läs mer om Sexmästeriet på Sexmästeriets hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Trivselrådet
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Nollningsutskottet
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar