SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Sexmästeriet

Jesper Grahm
Jesper Grahm
Sexmästare: Jesper Grahm
Sexmästaren ser till att sektionsmedlemmarna kan roa sig då och då genom att ordna roliga fester, specifikt sittningar. Pubarna sköts av Pubmästeriet, som är en underavdelning till Sexmästeriet. Flest sittningar är det förstås under nollningen, då Sexmästeriet jobbar för högtryck med att förbereda och genomföra de stora sittningarna. Att anordna sittningar för hundratals personer är en nyttig erfarenhet. Sexmästaren sitter även i sektionsstyrelsen. Arbetsuppgifterna består av att inför sittningen bestämma menyn och biljettpriset i samråd med Köksmästaren, se till att det finns servitörer och köksjobbare som ställer upp och tillse att det köps in mat. När O gamla klang och jubeltid sjungits och folk lämnar bordet efter den förhoppningsvis lyckade sittningen ska borden röjas och disken diskas, varpå alla som jobbat på sittningen kan sätta sig ner och äta upp den mat som är kvar på en röjig sexa.


Sandra Nyström
Sandra Nyström
Rebecca Liss
Rebecca Liss
Vice Sexmästare: Sandra Nyström, Rebecca Liss
En Vice Sexmästare bistår Sexmästaren där det behövs och tar dennes plats i händelse av frånvaro. Det är fullt möjligt att välja flera Vice Sexmästare.Barmästare:


Lisa Franzén af Klint
Lisa Franzén af Klint
Vice Barmästare: Lisa Franzén af KlintPubmästare:
Pubmästeriet är en del av sexmästeriet. Pubmästaren ser till att det arrangeras pubar när det är lämpligt, som t.ex efter sittningar och på ET-slasquer. Pubmästaren ser till att det köps in sprit och andra pubtillbehör och att Ölförmannen köper in öl som han ska. Som Pubmästare är man med på i stort sett alla fester, vilket förstås är både positivt och negativt.


Oskar Pott
Oskar Pott
Jacob Säll Nilsson
Jacob Säll Nilsson
Alex Gustafsson
Alex Gustafsson
Felicia Gabrielii Augustsson
Felicia Gabrielii Augustsson
Vice Pubmästare: Oskar Pott, Jacob Säll Nilsson, Alex Gustafsson, Felicia Gabrielii Augustsson
En Vice Pubmästare bistår Pubmästaren där det behövs och tar dennes plats i händelse av frånvaro.DJ:
Sektionens DJ spelar bra musik på sektionens fester.


Marie Ask Uggla
Marie Ask Uggla
Albin "Sverre" Sverreson
Albin "Sverre" Sverreson
Sångförman: Marie Ask Uggla, Albin "Sverre" Sverreson
Att vara Sångförman är skoj. Det är nog det enda man kan vara säker på när det gäller detta uppdrag. Det som krävs är att man är exhibitionistiskt lagd och älskar att höra sin egen röst. Sångförmannen leder sången när sektionen har tillställningar och ser till att det finns sjungblad på sittningarna. Det är dessutom Sångförmannens uppgift att lära nollan Nollevisan och se till att nollan verkligen har roligt när denne sjunger den. Sångförmannens representerar också sektionen på den traditionella sjungboksinsångingen.


Niklas Hedström
Niklas Hedström
Simon "Räkan" Hyttfors
Simon "Räkan" Hyttfors
Nils "Danske Shrek" Stridbeck
Nils "Danske Shrek" Stridbeck
Jonathan Paul
Jonathan Paul
Viktor "Kläehyson, Klajjan/Clajjan, BB..." Claesson
Viktor "Kläehyson, Klajjan/Clajjan, BB..." Claesson
Max Soller
Max Soller
Ölförman: Niklas Hedström, Simon "Räkan" Hyttfors, Nils "Danske Shrek" Stridbeck, Jonathan Paul, Viktor "Kläehyson, Klajjan/Clajjan, BB..." Claesson, Max Soller
Ölförmannen administrerar alla inköp av cider och öl, och avlastar därigenom Sexmästaren och Pubmästaren. Att vara ölförman är inte speciellt betungande, men det är lämpligt att man är ganska mycket i iDét för ha god kontroll på åtgången och kunna städa upp i förråden när det behövs.


Victoria "Abby" Alvarez Garcia
Victoria "Abby" Alvarez Garcia
Preferensmästare: Victoria "Abby" Alvarez Garcia
Har hand om all preferensmat i köksmästeriet.Funktionär inom sexmästeriet:
Allmän funktionär i sexet


Jesper "Berg1" Berg
Jesper "Berg1" Berg
Johannes "Hovis, Joakim" Törnblom
Johannes "Hovis, Joakim" Törnblom
Elin Lennartsson
Elin Lennartsson
Vinförman: Jesper "Berg1" Berg, Johannes "Hovis, Joakim" Törnblom, Elin Lennartsson
Vinförman för sexmästeriet.


Daniel "Cbek, MiniShogge" Jannemyr Åhlin
Daniel "Cbek, MiniShogge" Jannemyr Åhlin
Oskar Ström
Oskar Ström
Emil "Äh, vi kör igen!" Wihlander
Emil "Äh, vi kör igen!" Wihlander
Otto Sörnäs
Otto Sörnäs
Sektionskock: Daniel "Cbek, MiniShogge" Jannemyr Åhlin, Oskar Ström, Emil "Äh, vi kör igen!" Wihlander, Otto SörnäsKöksmästare:
Köksmästaren har det övergripande ansvaret för sexmästeriets matlagning under sittningar och liknande arrangemang. Köksmästaren ser till att alla gäster på sektionens fenomenala sittningar och pubar får i sig förbaskat god mat.Läs mer om Sexmästeriet på Sexmästeriets hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Trivselrådet
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Informationsutskottet
Skattmästeriet
Studierådet
Nollningsutskottet
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Aktivitetsutskottet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar