SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Dick "Mister Princess, FUCKING ÖVERPHÖS" Nogg
Dick "Mister Princess, FUCKING ÖVERPHÖS" Nogg
Överphös: Dick "Mister Princess, FUCKING ÖVERPHÖS" Nogg
Överphös ansvarar för nollningen.


Arbok Haunter
Arbok Haunter
Axel "Combo, Småbiceps, 9spegater, j..." Arkvard
Axel "Combo, Småbiceps, 9spegater, j..." Arkvard
Amanda Lindholm
Amanda Lindholm
Lickitung Brunkare
Lickitung Brunkare
Vladimir Wizz
Vladimir Wizz
Stabsmedlem: Arbok Haunter, Axel "Combo, Småbiceps, 9spegater, j..." Arkvard, Amanda Lindholm, Lickitung Brunkare, Vladimir Wizz
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar