SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Dick "Mister Princess, FUCKING ÖVERPHÖS" Nogg
Dick "Mister Princess, FUCKING ÖVERPHÖS" Nogg
Överphös: Dick "Mister Princess, FUCKING ÖVERPHÖS" Nogg
Överphös ansvarar för nollningen.


Alexander "Ooh'Bonto, Pythonärbättreänjava" Hansson
Alexander "Ooh'Bonto, Pythonärbättreänjava" Hansson
Axel "Combo, Småbiceps, 9spegater, j..." Arkvard
Axel "Combo, Småbiceps, 9spegater, j..." Arkvard
Amanda Lindholm
Amanda Lindholm
Lukas "ReddiT" Brandt Brune
Lukas "ReddiT" Brandt Brune
Vladimir Wizz
Vladimir Wizz
Stabsmedlem: Alexander "Ooh'Bonto, Pythonärbättreänjava" Hansson, Axel "Combo, Småbiceps, 9spegater, j..." Arkvard, Amanda Lindholm, Lukas "ReddiT" Brandt Brune, Vladimir Wizz
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar