SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Elin Hanstorp
Elin Hanstorp
Överphös: Elin Hanstorp
Överphös ansvarar för nollningen.


Martin Johansson
Martin Johansson
Emil Wihlander
Emil Wihlander
Doktor Ahlqvist
Doktor Ahlqvist
Joel Jonsson
Joel Jonsson
Embla Edström
Embla Edström
Stabsmedlem: Martin Johansson, Emil Wihlander, Doktor Ahlqvist, Joel Jonsson, Embla Edström
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar