SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Joacim  Åström
Joacim Åström
Överphös: Joacim Åström
Överphös ansvarar för nollningen.


Catarina "Catta" Sörensen
Catarina "Catta" Sörensen
Viktor "attoff" Attoff
Viktor "attoff" Attoff
Kristoffer "Leo" Leo
Kristoffer "Leo" Leo
Amelia "Sukkerspinn" Andersson
Amelia "Sukkerspinn" Andersson
Joel Klint
Joel Klint
Stabsmedlem: Catarina "Catta" Sörensen, Viktor "attoff" Attoff, Kristoffer "Leo" Leo, Amelia "Sukkerspinn" Andersson, Joel Klint
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2013-08-11 kl 16.37 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar