SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

David "Mister Princess" Norrestam
David "Mister Princess" Norrestam
Överphös: David "Mister Princess" Norrestam
Överphös ansvarar för nollningen.


Alexander "swaglexander, python>java, drä..." Hansson
Alexander "swaglexander, python>java, drä..." Hansson
Alexander "Combe, Småbiceps, 9spegater, j..." Arcombe
Alexander "Combe, Småbiceps, 9spegater, j..." Arcombe
Anna Lissborg
Anna Lissborg
Lukas "GifflarN" Brandt Brune
Lukas "GifflarN" Brandt Brune
Victor "skägget" Winberg
Victor "skägget" Winberg
Stabsmedlem: Alexander "swaglexander, python>java, drä..." Hansson, Alexander "Combe, Småbiceps, 9spegater, j..." Arcombe, Anna Lissborg, Lukas "GifflarN" Brandt Brune, Victor "skägget" Winberg
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar