SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Nicolas "Jag är inte tjock längre" Salas
Nicolas "Jag är inte tjock längre" Salas
Överphös: Nicolas "Jag är inte tjock längre" Salas
Överphös ansvarar för nollningen.


Peter "Toku" Skopal
Peter "Toku" Skopal
Axel Rosén
Axel Rosén
Lia "Zenpi Tamagotchi " Karida
Lia "Zenpi Tamagotchi " Karida
Max "Kladdet" Lindblom
Max "Kladdet" Lindblom
Stabsmedlem: Peter "Toku" Skopal, Axel Rosén, Lia "Zenpi Tamagotchi " Karida, Max "Kladdet" Lindblom
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar