SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Antilop i Plommonstop
Antilop i Plommonstop
Överphös: Antilop i Plommonstop
Överphös ansvarar för nollningen.


Duva  i Luva
Duva i Luva
Lokatt i Slokhatt
Lokatt i Slokhatt
Säl i Mitra
Säl i Mitra
Iller i basker
Iller i basker
Schimpans i midsommarkrans
Schimpans i midsommarkrans
Stabsmedlem: Duva i Luva, Lokatt i Slokhatt, Säl i Mitra, Iller i basker, Schimpans i midsommarkrans
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2014-04-27 kl 10.47 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar