SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Scooby Doo
Scooby Doo
Överphös: Scooby Doo
Överphös ansvarar för nollningen.


Daphne Blake
Daphne Blake
Axel Rosén
Axel Rosén
Lia "Zenpi Tamagotchi " Karida
Lia "Zenpi Tamagotchi " Karida
Shaggy Rogers
Shaggy Rogers
Stabsmedlem: Daphne Blake, Axel Rosén, Lia "Zenpi Tamagotchi " Karida, Shaggy Rogers
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2014-04-27 kl 10.47 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar