SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Nicolas "Dr. Mr. Musch" Salas
Nicolas "Dr. Mr. Musch" Salas
Överphös: Nicolas "Dr. Mr. Musch" Salas
Överphös ansvarar för nollningen.


Peter Skopal
Peter Skopal
Axel Rosén
Axel Rosén
Lia Karida
Lia Karida
Max Lindblom
Max Lindblom
Stabsmedlem: Peter Skopal, Axel Rosén, Lia Karida, Max Lindblom
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2014-04-27 kl 10.47 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar