SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Staben

Joacim "Chief Apache" Åström
Joacim "Chief Apache" Åström
Överphös: Joacim "Chief Apache" Åström
Överphös ansvarar för nollningen.


Catarina "Minttu-Nova" Sörensen
Catarina "Minttu-Nova" Sörensen
Viktor "Tiriaq HaMAChi" Attoff
Viktor "Tiriaq HaMAChi" Attoff
Kristoffer "Wayya Blåa tanden" Leo
Kristoffer "Wayya Blåa tanden" Leo
Amelia "Eve" Andersson
Amelia "Eve" Andersson
Joel "Fire Fox" Klint
Joel "Fire Fox" Klint
Stabsmedlem: Catarina "Minttu-Nova" Sörensen, Viktor "Tiriaq HaMAChi" Attoff, Kristoffer "Wayya Blåa tanden" Leo, Amelia "Eve" Andersson, Joel "Fire Fox" Klint
Stabsmedlemmarna utgör tillsammans med Överphös staben. Staben ser till att det blir en bra nollning!Läs mer om Staben på Stabens hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Styrelsen
Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2014-04-27 kl 10.47 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar