SnabbsökningX

Avancerad sökning

Välkommen på D-sektionen!

Datatekniksektionen eller D-sektionen är en ideell organisation som man får äran att tillhöra om det är så att man studerar på Datateknik- eller Infocomprogrammet på LTH.

D-sektionen sköter om studiebevakning, sköter om det dagliga arbetet icafé iDét samt håller i fester och pubar. En gång om året vankas det helig nollning. Alla de saker som behövs för att förgylla studievardagen!

Läs mer om sektionen, nyheter, evenemang, våra medlemmar, och allting annat vi gör, i menyn till vänster!

Sektionens uppgift

Föreningens ändamål och syfte är att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, att främja deras studier och utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen, samt vad därmed äger sammanhang. Sektionen drivs utan vinstintresse.

Med andra ord, så gör sektionen det som dess medlemmar vill att den ska göra och vi i styrelsen finns här för att se till att det blir så!. En mycket viktig del är utbildningsbevakning (hålla koll på att kurserna inte blir dåliga), som Studierådet sköter om.

Kuriosa

Sektionens heliga färg: Rosa
Sektionens blomma: Digitalis purpurea
Sektionens maskot: Rosa Pantern
Inspektor: Jan Eric Larsson

Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. D-sektionen har tre sektionsmöten varje år. Mer information om dessa finns på sidan om sektionsmöten.

Utskott

Grafisk överblick

Styrelsen
Valberedningen

Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet

Dagens post

Världsmästare

Innehas av
Nora Wernerson, Emma Asklund

Väljs av
Studierådet

Mandatperiod
1 juli - 30 juni

Beskrivning
Som världsmästare samarbetar man mycket med Världsmästarkollegiet där VKOi är sammankallande. Tillsammans arbetar man för en internationell miljö på LTH. Världsmästaren är sektionens kontaktperson om man har frågor kring utbytesstudier. Datateknik har endast två officiella utbytesprogram. Ett med Kina (kinainriktningen) och ett med Kanada. Detta hindrar dig dock inte från att resa på egen hand under din studietid! De flesta väljer att läsa strökurser utomlands efter att de läst grundblocket (t.o.m 3:an). Har du planer eller tankar på att studera utomlands så är det världsmästaren man kontaktar i första hand så kan denne erbjuda hjälp och tips.

Utskriftsvariant Ändrad 2015-05-26 kl 12.42 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar