SnabbsökningX

Avancerad sökning

Välkommen av D-sektionen!

Datatekniksektionen är en ideell organisation som man tillhör om man studerar på Datateknik- eller Infocomprogrammet på LTH.

D-sektionen sköter om studiebevakning, anordnar nollning, håller i fester och säljer förfriskningar i café iDét.

Läs mer om sektionen och våra medlemmar, och allting annat vi gör, i menyn till vänster!

Sektionens uppgift

Föreningens ändamål och syfte är att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, att främja deras studier och utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen, samt vad därmed äger sammanhang. Sektionen drivs utan vinstintresse.

Med andra ord, så gör sektionen det som dess medlemmar vill att den ska göra. En mycket viktig del är utbildningsbevakning (hålla koll på att kurserna inte blir dåliga), som Studierådet sköter om.

Kuriosa

Sektionens färg: Rosa
Sektionens blomma: Digitalis purpurea
Sektionens maskot: Rosa Pantern
Inspektor: Jan Eric Larsson

Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. D-sektionen har tre sektionsmöten varje år. Mer information om dessa finns på sidan om sektionsmöten.

Utskott

Grafisk överblick

Styrelsen
Valberedningen

Propagandamästeriet
Skattmästeriet
Studierådet
Staben
Cafémästeriet
Industrimästeriet
Källarmästeriet
Programmästeriet
Sexmästeriet

Dagens post

Vice studierådsordförande

Innehas av
Sara "Det här va ett kul spel, Gunnar the Overlord" Lindgren

Väljs av
Studierådet

Mandatperiod
1 juli - 30 juni

Beskrivning
Ersätter studierådsordförande när så erfordras och bistår denne i dennes arbete. Vice studierådsordförande agerar projektchef åt studierådets olika projekt och ser till att ordförande sköter sig, då denne måste ha koll på mycket! Vice studierådsordförande agerar i övrigt som en ordinarie funktionär, med ordförandens förtroende och tillit. Som vice ordförande förväntas man vara väldigt aktiv inom SRD:s verksamhet. Flera personer kan vara vice ordförande.

Utskriftsvariant Ändrad 2012-05-10 kl 14.46 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar