SnabbsökningX

Avancerad sökning

Nyheter på datatekniksektionen

Snickerboa!!!
+4-
Återigen dags för snickerboa! Helgen 9/5-10/5. Kom och förbättra iDét ännu mer! Alla är välkomna, ju fler desto snyggare sektionslokal!
+ mer
Har du förslag på något som borde förbättras, byggas, målas eller lagas? Lägg in ett fix på dsek.se/fixa och kom dit.

Planen är än så länge att måla tavlor till baren, bygga soffbord och sätta upp spotlights på väggen. Vi tänkte också snygga till kabeldragningen till ljud/ljus-systemet i taket.
Mer saker kommer att dyka upp!

Självklart bjuder vi på mat!

LUFOSS Utdelningsevent
+2-
(För svenska se längre ner) The 2015 Spring Semester LUFOSS Scholarship Award ([LUFOSS - Lund University Fund for Open Source Software | Lufoss]) event will be hosted by no less than open source unicorn Neo Technology's founder and CEO Emil Eifrem.
+ mer
First a award ceremony then a guest lecture from Emil.

AGENDA:
12.30 Scholarship ceremony led by Emil Eifrem

13.15 Guest Lecture by Emil Eifrem: "From zero till million downloads and zero to $30m - Lessons Learned from Neo4j"

Register here if you want to attend the lecture: https://www.eventbrite.com/..ring-award-tickets-16446872037

----------------------------
LUFOSS ska dela ut sitt stipendium som ges till studenter som utvecklar Open Source. Detta kommer ske med inspirationsföreläsning av Neo Technology:s grundare Emil Eifrem som kommer prata om hur man lyckas som entreprenör.

Dessutom kommer det finnas rulltårta, kaffe och mingel med en massa startup-företag.

Anmäl er på följande länk: https://www.eventbrite.com/..ring-award-tickets-16446872037

Detta vill ni inte missa!

Tid: 27 april kl 12.30
Plats: E:B
Anmälan: https://www.eventbrite.com/..ring-award-tickets-16446872037

Nomineringen till Gyllene Pekpinnen har öppnat
+4-
(english below)
+ mer
Gyllene pekpinnen är Datatekniksektionens vandringspris som delas ut till en anställd vid LTH som har presterat utöver det vanliga för studenterna. Mottagare av priset väljs av Datatekniksektionens studieråd och delas högtidligen ut vid Nollegasquen.

Under våren har årets studieråd valt att de vill dela ut detta pris specifikt till en föreläsare då det ska vara ett pedagogiskt pris även om många anställda på LTH gör mycket för Datatekniksektionen

Så gå in på http://bit.ly/pekpinnen och nominera den ni känner har gett det där lilla extra!

------------------------------------------------------------------------------------
Nominations for the Gyllene Pekpinne has opened


Gyllene pekpinnen is the D Guilds challenge prize, which is given to an employee of LTH that has performed above and beyond for the students. The winner is chosen by the D Guilds student council and is awarded formally at the D Guilds Nollegasque (Final Dinner for the Introduction weeks)

During the spring the student council has chosen that this prize exclusively should be awarded to a lecturer since it is supposed to be a pedagogical prize even though a lot of the employees at LTH do a lot for the D Guild

So head on in at http://bit.ly/pekpinnen and nominate the person you think has done that little extra!

Anmälan till den femtiofjärde upplagan utav Trulsstøten har öppnat!
+6-
(English, way further down) Den femtiofjärde Trulsstöten
+ mer
När Truls och Trula äntligen har lagt sin sista tentamen åt sidan och är på väg in i sommarens gudomliga rike så går den årliga och grandiosa Trulsstöten av stapeln! I år kommer Trulsstöten att ta plats den 5:e till 7:e Juni, då vi än igen ger oss ut på jakt efter ungdomens källa. I år utlovas det att resan från soluppgång till soluppgång innehåller skratt, upplevelser och en resa som saknar motstycke på denna sidan hallandsåsen.

Nytt för i år är att du får chansen att dricka din egen favorit dryck imellan tvenne soluppgång, så se till att ta med en rimlig mängd av det du föredrar!

Så se till att skriva in den 5:e Juni i er kalender med Bläck och anmäl er mer bindande https://docs.google.com/..jp_vMvEVRJQ52bUX-1byU/viewform och passa även på att ge oss mer väsentliga detaljer om dig själv. Se också till att bjuda in nära och kära som ni vill dela denna resa med!

Med stötandehälsningar
Øverstøt Carl "CNN" Nilsson Nyman
Ünderstüt Petter "Señor Pedro" Karlow Herzog

---------------------------------------------------------

För er som icke veta vad Trulsstöten äro:
Trulsstöten är en 28 timmar lång bussresa som tar dig till Skånes allra vackraste och mest sevärda platser på jakt efter ungdomenskälla.

Trulsstöten instiftades av LTHs första rektor tillika TLTHs första inspektor, Bertram Broberg. Han tyckte att det var viktigt att Truls och Trula, teknologer vid LTH, fick se mer av Skåne än Lund.

Det hör även till historien att han en dag läste i en tidning att det i Tyskland upptäckts en källa, ungdomenskälla,vis som han var insåg han lätt (utan bevis) att en sådan även finns i Skåne, samt att för att kunna avgöra ifall en källa är ungdomenskälla så måste Truls och Trula först se tvenne soluppgångar, inmundiga en burk dryck i timmen och vara vakna hela resan.

Efter många vetenskapliga studier har Øverstøt insett lätt att det är möjligt att avgöra ifall källan är ungdomenskälla även ifall burken innehåller annat än öl, exempelvis cider, läsk eller vatten, men att noggrannheten i mätningen är mer exakt ifall burken innehåller öl. Därmed får den enskilda resenären själv avgöra hur bra mätresultat de vill uppnå.

Med andra ord är Trulsstöten en upplevelse och en utmaning. Alla tillstånd mellan eufori och dysfori kommer att infinna sig och även om många festelement kommer att vara en del av resan så är det inte i sig en ren festresa såsom Tandemstaffetten utan snarare en prövning för kropp och själ, lite som Vasaloppet, fast i vackra Skåne.

///////////////////////////////

The fifty-fourth Trulsstöt

When Truls and Trula (TLTH's nickname for him and her) have finally put their final exams aside and is heading into this summer's divine realm then so is the annual and grandiose Trulsstöt off to a start! This year the annual Trulsstöt takes place during the 5th of June to the 7th, when we yet again head out on the search for the fountain of youth.This year it is promised that yet again the trip from sunrise to sunrise will once again take place, and this time lots of laughter, experiences and such are sure to ensue.

Newly introduced this year is the oppurtunity to drink your own favourite beverage between both sunrises, so be sure to bring a reasonable amount of what you prefer!

So be sure to mark up June 5th in your calender with ink and for a binding registration for the event head to https://docs.google.com/..jp_vMvEVRJQ52bUX-1byU/viewform and give us more essential details about yourself. Also, be sure to invite loads of loved ones that you want to share this journey with.

With offensive greetings
Øverstøt Carl "CNN" Nilsson Nyman
Ünderstüt Petter "Señor Pedro" Karlow Herzog

---------------------------------------------------------

For those of you who do not know what the Trulsstöt is:
Trulsstöten is a 28 hour long buss trip that will take you through the most beautiful and sightworthy places in hunt for the fountain of youth.

Trulstöten was brought into existance by LTHs first Deacon who is also TLTHs first inspector, Bertram Broberg. He found it important that both Truls and Trula, Teknologer at LTH to get to see more of Skåne than Lund.

It is also part of the story that Bertram once read in a newspaper that a fountain of youth, which made him realize (without proof) that there also is one in Skåne, aswell as that to be able to decide wether or not the fountain is the correct one then Truls and Trula must first see both sunrises and drink a can every hour and be awake the entire trip.

After several scientific studies the Øverstøt has easily realized that it is possible to decide wether or not the fountain is the correct even if the can contains anything other than beer, for example cider, soda or beer, but that the measurement will be less precise if it does not contain beer. Which leads to every single traveler deciding himself how good of a measurement they want to achieve.

In other words, Trulsstöten is an experience and a challenge. All states between euphoria and dysphoria will descend and although alot of party elements will be a part of the trip, that doesn't mean that the trip is a party trip altogether like the Tandem trip, rather it is a trial for body and soul, kinda like the Vasalopp, but in the beautiful Skåne.

Meddelande

Skriv en egen nyhet

Prenumerationer

Hantera egna prenumerationer

Filtrera och sortera

Visa:
Sortera efter:
Utskriftsvariant Ändrad 2014-04-27 kl 10.47 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar