SnabbsökningX

Avancerad sökning

Märkestävling/Braided patches contest!
+1-
English further down. Tycker du att det finns för få roliga tygmärken på sektionen? Har du en strålande idé på ett tygmärke? I så fall har du hittat helt rätt!
+ mer
Nu börjar nämligen en Märkestävling här på D-sek där DU kan skicka in dina förslag på nya märken ända fram till Onsdag den 27/5 kl 23:59.
Därefter kommer det väljas ut 0-10 märken som vinner och därmed trycks lagom till nollningen! Vinnarna får inte bara äran i att ha sitt märke på allas ovvar utan vinner även sitt eget märke!

Så:
Skicka in era bidrag till: markvardig[kanelbulle]dsek.se
Innan den 27/5 kl 23:59
Bilden skall vara i JPEG format (alternativt vektoriserad), högupplöst samt i ungefär samma storlek som ett tryckt märke.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you think there are too few braided patches in the guild? Do you have a brilliant idea for a new braided patch?
Then you're in the right place!

Now a braided patches contest in the D-guild begins, whwer YOU can send in your contributions for new braided patches until Wednesday the 27/5 23:59!
After that, we will choose 0-10 winners that will be printed just in time for the introduction weeks! The winners doesn't just get the honor in having their braided patch on everyones ovve, they also get the braided patch they designed!

So:
Send your contribution to: markvardig[kanelbulle]dsek.se
Before the 27/5 23:59
The picture must be in JPEG format, of high resolution and in roughly the same size as a printed braided patch.

Anmälan till den femtiofjärde upplagan utav Trulsstøten har öppnat!
+6-
(English, way further down) Den femtiofjärde Trulsstöten
+ mer
När Truls och Trula äntligen har lagt sin sista tentamen åt sidan och är på väg in i sommarens gudomliga rike så går den årliga och grandiosa Trulsstöten av stapeln! I år kommer Trulsstöten att ta plats den 5:e till 7:e Juni, då vi än igen ger oss ut på jakt efter ungdomens källa. I år utlovas det att resan från soluppgång till soluppgång innehåller skratt, upplevelser och en resa som saknar motstycke på denna sidan hallandsåsen.

Nytt för i år är att du får chansen att dricka din egen favorit dryck imellan tvenne soluppgång, så se till att ta med en rimlig mängd av det du föredrar!

Så se till att skriva in den 5:e Juni i er kalender med Bläck och anmäl er mer bindande https://docs.google.com/..jp_vMvEVRJQ52bUX-1byU/viewform och passa även på att ge oss mer väsentliga detaljer om dig själv. Se också till att bjuda in nära och kära som ni vill dela denna resa med!

Med stötandehälsningar
Øverstøt Carl "CNN" Nilsson Nyman
Ünderstüt Petter "Señor Pedro" Karlow Herzog

---------------------------------------------------------

För er som icke veta vad Trulsstöten äro:
Trulsstöten är en 28 timmar lång bussresa som tar dig till Skånes allra vackraste och mest sevärda platser på jakt efter ungdomenskälla.

Trulsstöten instiftades av LTHs första rektor tillika TLTHs första inspektor, Bertram Broberg. Han tyckte att det var viktigt att Truls och Trula, teknologer vid LTH, fick se mer av Skåne än Lund.

Det hör även till historien att han en dag läste i en tidning att det i Tyskland upptäckts en källa, ungdomenskälla,vis som han var insåg han lätt (utan bevis) att en sådan även finns i Skåne, samt att för att kunna avgöra ifall en källa är ungdomenskälla så måste Truls och Trula först se tvenne soluppgångar, inmundiga en burk dryck i timmen och vara vakna hela resan.

Efter många vetenskapliga studier har Øverstøt insett lätt att det är möjligt att avgöra ifall källan är ungdomenskälla även ifall burken innehåller annat än öl, exempelvis cider, läsk eller vatten, men att noggrannheten i mätningen är mer exakt ifall burken innehåller öl. Därmed får den enskilda resenären själv avgöra hur bra mätresultat de vill uppnå.

Med andra ord är Trulsstöten en upplevelse och en utmaning. Alla tillstånd mellan eufori och dysfori kommer att infinna sig och även om många festelement kommer att vara en del av resan så är det inte i sig en ren festresa såsom Tandemstaffetten utan snarare en prövning för kropp och själ, lite som Vasaloppet, fast i vackra Skåne.

///////////////////////////////

The fifty-fourth Trulsstöt

When Truls and Trula (TLTH's nickname for him and her) have finally put their final exams aside and is heading into this summer's divine realm then so is the annual and grandiose Trulsstöt off to a start! This year the annual Trulsstöt takes place during the 5th of June to the 7th, when we yet again head out on the search for the fountain of youth.This year it is promised that yet again the trip from sunrise to sunrise will once again take place, and this time lots of laughter, experiences and such are sure to ensue.

Newly introduced this year is the oppurtunity to drink your own favourite beverage between both sunrises, so be sure to bring a reasonable amount of what you prefer!

So be sure to mark up June 5th in your calender with ink and for a binding registration for the event head to https://docs.google.com/..jp_vMvEVRJQ52bUX-1byU/viewform and give us more essential details about yourself. Also, be sure to invite loads of loved ones that you want to share this journey with.

With offensive greetings
Øverstøt Carl "CNN" Nilsson Nyman
Ünderstüt Petter "Señor Pedro" Karlow Herzog

---------------------------------------------------------

For those of you who do not know what the Trulsstöt is:
Trulsstöten is a 28 hour long buss trip that will take you through the most beautiful and sightworthy places in hunt for the fountain of youth.

Trulstöten was brought into existance by LTHs first Deacon who is also TLTHs first inspector, Bertram Broberg. He found it important that both Truls and Trula, Teknologer at LTH to get to see more of Skåne than Lund.

It is also part of the story that Bertram once read in a newspaper that a fountain of youth, which made him realize (without proof) that there also is one in Skåne, aswell as that to be able to decide wether or not the fountain is the correct one then Truls and Trula must first see both sunrises and drink a can every hour and be awake the entire trip.

After several scientific studies the Øverstøt has easily realized that it is possible to decide wether or not the fountain is the correct even if the can contains anything other than beer, for example cider, soda or beer, but that the measurement will be less precise if it does not contain beer. Which leads to every single traveler deciding himself how good of a measurement they want to achieve.

In other words, Trulsstöten is an experience and a challenge. All states between euphoria and dysphoria will descend and although alot of party elements will be a part of the trip, that doesn't mean that the trip is a party trip altogether like the Tandem trip, rather it is a trial for body and soul, kinda like the Vasalopp, but in the beautiful Skåne.

Kursanmälan

Det ryktas om att kursanmälan borde vara öppen fram till imorgon 23:59.
Gå till studentportalen!

Ändrat under den senaste veckan

Kallelse styrelsemöte S17 (alla handlingar)
Protokoll styrelsemöte S11 (alla handlingar)
4 bokningar i lokalbokningen
1 förslag på fixarsidan

(Markera allt som läst.)

Kalendern

Trulsstöten är en 28 timmar lång bussresa som tar dig till Skånes allra vackraste och mest sevärda platser på jakt efter ungdomens källa.
Den FyrtioFjärde Trulsstöten

D-Chip har julbord med sina alumner. Mer info kommer.
Julbord med D-Chip
kl 08

Sittning för att shipha in funktionärer.
Shiphesgasque

Världen går under och alla datorer hoppar plötsligt tillbaka in i början av 1900-talet. Kvar blir vi med stenar och pinnar för att kämpa i fjärde världskriget.
Tiden tar slut
04:14


Visa hela kalendern
Skriv in en egen händelse

Visste du att...

...du hos Café iDét kan köpa Dr. Pepper för endast 7,00 kr

Födelsedagsbarn

Fotoarkivet säger


Uppladdad 9 december 2007 till 2007/25-årsjuble/Jublebankett 2007-12-01/

Veckans rätt

Lärare som är ansvarig för prov bör finnas tillgänglig för frågor under en del av provet.

Veckans rätt presenteras av SRD.

Utskriftsvariant Ändrad 2014-04-16 kl 09.59 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.lth.se Lägg till i snabblänkar